ثبت سفارش در واتس آپ
ارتباط تلفنی با پشتیبانی

عکاسی معماری در شیراز

عکاسی معماری   در شیراز
architect photography

عکاسی معماری

دسته ای از عکاسی که مهارت تجربه و امکانات تخصصی نیاز دارد

این دسته عکاسی معمولا بنا به مورد استفاده کارفرما در دو ژانر انجام میشود

1- فرمالیستی

2 - رئال

 

نمونه تصاویر معماری فرمالیستی

 

1-عکاسی معماری فرمالیستی نوعی از عکاسی معماری است که بناها با توجه به نوع کادر دارای فرمی متفاوت از اصل اثر دارند

ولی بخاطر آنکه زیبای بصری ایجاد کند و گنجایش کادر و حداکثر وضوح رعایت شود از این سبک استفاده میشود

چراکه در بعضی بنا ها امکان دور شدن از بنا تا انجا که دچار اعوجاج نشود وجود ندارد لذا این سبک میتواند مفید باشد

2- سبک رئال : نوعی از عکاسی معماری الزاما باید نسبتهای بنا در عکس رعایت گردد و ایجاد فرم یا اعوجاج مجاز نمیباشد

این نوع عکاسی نیز سبک خاصی و تجهیزات متفاوتی میطلبد

جهت سفارش با ما در تماس باشید

مشاهده گالری تصاویر