مجموعه تصاویر از بیمارستان روانی امین آباد یکی از قدیمی ترین بیمارستان های تهران در اطراف شهر ری

این بیمارستان حدود صد سال قدمت دارد

و دارای بخشها مختلفی است

در گذشته بخشهای گوناگونی داشته مانند بخش لختی ها که بیمارانی بودند که هرچقدر بر تن آنها لباس می پوشیدند باز عریان میشندند

و در گذشته اداره آن با شهربانی بوده و بر بعضی بیماران زنجیر میزدند و کلمه دیوانه زنجیری از آنجا باب شده است

 

108.gif109.gif110.gif107.gif106.gif105.gif104.gif103.gif102.gif011.gif