ثبت سفارش در واتس آپ
ارتباط تلفنی با پشتیبانی

نمونه کار عکس خبری

مهندس زنگنه تجلیل از پنجاهمین سال پتروشیمی

مهندس عباس شعری مقدم و استاندار و مهندس نژاد سلیم

آغاز گودبرداری مکانیکی پتروشیمی صدف

امضا قرارداد پتروشیمی صدف

کلنک زنی پتروشیمی صدف مهندس شعری مقدم

جلسه مشترک مهندس شعری مقدم

1